Algemene privacyverklaring Atelier Teater vzw

Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens van personen die hun interesse betonen voor de theateractiviteiten van Atelier Teater vzw en daarvoor de noodzakelijke persoonsgegevens aan Atelier Teater vzw overmaken.


Atelier Teater vzw draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG).
Door uw persoonsgegevens mee te delen aan Atelier Teater vzw erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hierna volgende verwerkingsprocedure.

 

Atelier Teater vzw kan persoonsgegevens over u ontvangen en verwerken wanneer 

  • u telefonisch of via onze website atelierteater.net tickets bestelt,
  • u bij een andere gelegenheid via e-mail, telefoon, SMS, online, …  ons gegevens overmaakt die nodig zijn voor de uitvoering van onze activiteiten.

Deze persoonsgegevens kunnen zijn: uw naam, woonplaats, e-mailadres en telefoon- of mobielnummer.


Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden:

  • om u informatie zoals nieuwsbrieven aangaande onze nieuwe theaterproducties via e-mail of via andere kanalen te bezorgen.
  • om u informatie die u ons vraagt over onze werking, activiteiten, betalingen, ... te kunnen meedelen.

 

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden en zullen deze nooit aan derden doorgeven.

Atelier Teater vzw bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. 

‚Äč

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover nog vragen heeft, kan u met ons contact opnemen:

Atelier Teater vzw, Juliaan de Vriendtstraat 37, 2640 Mortsel – 

E-mail: atelierteater@telenet.be

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op.

U heeft ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.
 

Atelier Teater vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijzigingen zullen wij steeds een aankondiging plaatsen op onze website.